برترین فایل پژوهش مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد

سخن روز: منحرف شدن از مسیر اصلی، بزرگ‎ترین عامل شکست ما است.
بسیار خرسندیم که کاملترین مرجع پژوهش مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد را جهت رفاه حال شما عزیزان گرد آورده ایم.ما راه را بر شما هموار کرده ایم تا رضایت شما دانش پژوه گرامی را جلب نماییم.

روش تحقیق در مطالعة توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد جامعة آماری را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است تجزیه و تحلیل د


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-08-11 12:20